New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

Креативна Україна`17

19-20 жовтня, 2017

ПРО ФОРУМ

Форум об’єднає до 250 учасників. Захід відкритий для учасників фахівці культурних та креативних секторів, представників бізнесу, громадських установ і проектів, дослідників, а також осіб, що займаються розробленням політик в Україні, інших країнах Східного партнерства та державах-членах ЄС.

Форум спрямований на промотування та посилення розуміння “культури” та “креативності” в якості рушійних сил для зростання та сталого розвитку, а також взаємозв’язку між економічним, соціальним, екологічним та культурним вимірів суспільного процвітання, та з урахуванням широкої підтримки з боку державної політики. Подія має намір сприяти

  • Обмін досвідом та кращими практиками з країн ЄС і Східного партнерства в просуванні культурних і креативних галузей, що ведуть до посилення їх впливу на соціально-економічний і людський розвиток
  • Підвищення обізнаності українських менеджерів культури та практиків, представників громадянського суспільства та бізнесу, а також дослідників та полісі мєйкерів щодо видів фінансової підтримки доступної для культурних інституцій та креативних підприємств
  • Промотування співпраці між міністерствами та публічно-приватним співробітництвом щодо напрацювання державної політики підтримки культурних та креативних індустрій на національному та регіональному рівнях
  • Закладання підвалин для створення і розвитку стратегічних альянсів «Бізнес+Уряд+Громади» для підтримки, просування та розвитку ККІ на місцевому, національному та міжнародному рівнях

Основна дводенна робоча програма буде зосереджена навколо декількох тем, пов’язаних з міжнародними тенденціями та кращими практиками щодо сприяння ККІ та значенню культурного потенціалу для місцевого, регіонального та національного розвитку.

Протягом першого дня заходу, в рамках ключової (-вих) промов (-и), учасникам буде представлено стратегічний підхід для розвитку ККІ, який вже апробовано в ЄС та інших країнах. Ця логічна послідовність починається від заходів створення сприятливих умов для розвитку ККІ, підкріплюється стратегіями, спрямованими на зміцнення культурних і креативних секторів та підприємців і закінчується ініціативами міжсекторального співробітництва між ККІ та іншими сферами. Після цього дві панельні дискусії будуть зосереджені на останніх тенденціях і розвитку публічної політик та практик сприяння ККІ в Україні та інших країнах СхП. Спеціальна сесія «Промотування участі українських інституцій та фахівців з культурних і креативних секторів в роботі Європейської культурної мережі» буде досліджувати інтернаціоналізацію, співпрацю та мережування як інструменти розвитку ККІ. Сесія також буде інформувати учасників щодо можливостей активного доступу до європейського фінансування через механізм розвитку регіонального та міжнародного партнерства.

Окремий модуль другого дня буде передбачати огляд різних можливостей фінансування, доступних для представників культурних та креативних секторів з України та інших країн СхП. Ці можливості будуть включати в себе пропозиції українських та європейських програм, міжнародних донорських організацій та проектів. Форум також буде включати в себе спеціальний модуль, присвячений консультаціям бізнесу (зацікавлених сторін) щодо основних напрямків міжгалузевої підтримки публічної політики, яка повинна надаватися ККІ в Україні. За підсумками форуму передбачається прийняти відповідний підсумковий документ, наприклад, План дій чи Система робочих груп. Сесія другого дня «Знання та обмін кращими практиками» стане діалоговим майданчиком для публічного сектору, бізнес-спільнот (IT-бізнес, стартапи і т.д.) та митцям, з метою обговорення факторів, що стимулюють інновації на місцевому, національному та міжнародному рівнях. Захід також запропонує креативні методи для інноваційних практик та рішень. Він буде включати в себе два-три воркшопи з практичних знань і розвитку навичок для представників культурних інституцій, проектів і креативних підприємств.

Паралельно з головною програмою заходу, Форум запропонує платформу для зустрічі представників бізнес-спільноти та донорських організацій, які готові інвестувати в креативні ідеї та ініціативи.

ПАРТНЕРИ

UkraineNow

«КРЕАТИВНА УКРАЇНА» 2017